STAREA DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA – ASPECTE GENERALE

Potrivit  articolului 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/1999, starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică, aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situaţii:

 a) existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale;

 b) iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Starea de urgență se instituie de Președintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru și publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.

Decretul de instituire a stării de urgență se aduce neîntârziat la cunoștință populației prin mijloacele de comunicare în masă, împreună cu măsurile urgente de aplicare, care intră imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio și de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, și este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de urgență.

În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de urgență, Președintele României solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate.

Aceasta se poate institui pe o perioadă de cel mult 30 de zile

În funcție de evoluția situațiilor de pericol, Președintele României, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite și poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.

În cazul în care este vorba despre calamităţi, responsabilităţile şi atribuţiile autorităţilor locale sunt preluate de Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Pe durata stării de urgenţă sunt interzise limitarea dreptului la viaţă, cu excepţia cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război, tortura şi pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante, condamnarea pentru infracţiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului naţional sau internaţional, precum şi restrângerea accesului liber la justiţie,  se arată în Legea  nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.

Potrivit OUG nr. 1/1999, pe durata stării de urgenţă, exerciţiul unor drepturi şi libertăţi fundamentale poate fi restrâns, cu excepţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, numai în măsura în care situaţia o cere şi cu respectarea art. 53 din Constituţia României, republicată.

În acest sens, conform OUG nr. 1/1999, autorităţile civile şi militare vor  trebui să aplice următoarele măsuri excepţionale:

să limiteze sau să interzică circulaţia vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulaţie;

– să efectueze percheziţii oriunde şi oricând este nevoie;

– să efectueze razii;

– să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfăşurarea adunărilor publice, a manifestaţiilor sau marşurilor

să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgenţă persoanele a căror prezentă nu se justifică;

– să protejeze informaţiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media;

să dispună închiderea temporară a unor staţii de distribuire a carburanţilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice

– să suspende temporar apariţia sau difuzarea unor emisiuni ale posturilor de radio ori de televiziune

– să dispună raţionalizarea alimentelor şi a altor produse de strictă necesitate;

să interzică circulaţia rutieră, feroviară, maritimă, fluvială şi aeriană pe diferite rute;

De asemenea, pe durata stării de urgență, se pot lua următoarele măsuri:  a) aplicarea de către autoritățile militare a măsurilor prevăzute în planurile aprobate conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale decretului de instituire; b) organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile forțelor destinate apărării; c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și a pazei și supravegherii frontierei pe toată lungimea sa.

Pe durata stării de urgență, autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și populația sunt obligațiaplice și să respecte prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente.

Având în vedere situația pe care țara noastră, și întreaga lume, o traversează, este necesar ca fiecare dintre noi, să acționăm cu responsabilitate și înțelepciune și să nu împiedicăm sau zădărnicim măsurile ce se vor lua la nivel național.

În încercarea de a contribui efectiv la reducerea riscului de propagare a virusului și în speranța reluării activităților personale și profesionale, cât mai curând posibi, vă invit să adoptați o politică de informare realistă și obiectivă, a angajaților și colaboratorilor d-voastră, cu privire atât la pandemia de COVID-19, cât și cu privire la starea de urgență, în care se va afla România, începând cu data de 16.03.2020.

Autoritățile sfătuiesc și invită populația să evite deplasările care nu sunt necesare, precum, și contactul cu alte persoane și particparea la activități de masă.

De asemenea, populația este sfătuită să nu contribuie la propagarea mesajelor de panică și la crearea stării de isterie.

În ceea ce privește măsurile concrete ce se vor adopta odată cu decretarea stării de urgență, le vom cunoaște de îndată ce se va semna și publica Decretul prezidențial.

Conform informărilor mass-media actuale, printre chestiunile avute în vedere de autorități este inclusiv noțiunea de „contact apropiat cu un caz confirmat”, aceasta fiind definită ca:  persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un infectat cu Covid-19; persoana care a avut contact fizic direct cu un cetățean infectat cu Covid-19; persoana care a avut contact față în față cu un caz de Covid-19, la o distanță mai mică de 2 m pentru mai mult de 15 minute; persoana care s-a aflat în aceeași încăpere cu un caz de Covid-19, timp de minim 15 minute la o distanță de 2 metri.

Este absolut necesar să respectăm cu toții îndrumările autorităților, precum și regulile de igienă recomandate de către personalul medical, să fim informați corect și obiectiv, să ne păstrăm calmul, responsabilitatea și înțelepciunea.