CERTIFICATUL DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ. PROCEDURĂ. NECESITATE. UTILITATE. EFECTE.

Ordinul nr. 791/2020 și Ordinul nr. 822/2020[1] pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 reglementeaza condițiile și procedurile de emitere a certificatului de situație de urgență.

Certificatul de situație de urgență se eliberează la cererea solicitantului de către Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri, în baza documentelor justificative si in conditiile indicate.

Ordinul prevede două tipuri de certificate de situație de urgență, care pot fi emise, diferit, în funcție de operatorul economic (solicitantul) care îl solicită si implicit, în funcție de împrejurarea care determina solicitarea certificatului, după cum urmeză:

 • Certificat de situație de urgență Tip 1 (albastru) „Certificat Tip 1”
  • Anexa 1 la Ordinul nr. 822/2020
 • Certificat de situație de urgență Tip 2 (galben)  „Certificat Tip 2”
  • Anexa 2 la Ordinul nr. 822/2020

Reglementarea diferită a celor două tipuri de certificate deriva, asa cum am arătat, din diferențierea operatorilor economici care pot solicita eliberarea Certificatelor, si implicit de împrejurarea care determina solicitarea certificatului, respectiv:

 1. Operatorilor economici care și-au întrerupt total sau parțial  activitatea, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
 • Operatorilor economici care au înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020

sens în care:

 1. Certificatul Tip 1 se emite pentru operatorii economici întrerupt total sau parțial  activitatea, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
 • Cu privire la operatorii economici care pot solicita eliberarea certificatului Tip 1, din intrepretarea textului de lege (astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 822/2020), apreciem că se au în vedere două tipuri de operatori economici, după cum urmează:
  • cei  a căror activitate a fost întreruptă, în mod direct și explicit,  prin deciziile emise de autoritățile publice, adică, activitățile suspendate prin Decretul 195/2020 si Ordonanțele militare emise în baza acestuia, după cum urmează:
   • activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei,
   • toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise;
   • activitatea în cabinetele de medicină dentară;
   • activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici (cu excepţiile prevazute de ordonanțele militare, respectiv: vânzărea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie, a produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului, a produselor și serviciilor de optică medicală).
  • cei  a căror activitate a fost întreruptă, în mod indirect, ca efect al deciziile emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate, adică operatorii economici afectați implicit de măsurile adoptate la nivel național, în contextul pandemiei de Covid-19 și a stării de urgență.
 • Certificatul Tip 2 se emite pentru operatorii economici care au înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020

Solicitantul poate cere și poate obține un singur tip de certificat.

Certificatele emise în sensul celor precedente se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

In ceea ce priveste informațiile si documentele necesare în vederea obținerii certificatului, solicitantul încarcă pe platforma electronică http://prevenire.gov.ro/, următoarele:

 • Datele de identificare
 • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.
  • În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro/ (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.
  • modelul declarației se află publicat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro/
 • Pentru solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului se depun și documentele privind autorizarea activității.
 • apreciem necesar si recomandam ca solicitanții sa dețină documentele ce stau la baza emiterii declarației pe propria răspundere (cu titlu de exemplu, arătăm că acestea pot fi: documente care atesta diminuarea încasărilor cu 25% în luna martie față de perioada ianuarie-februarie – balanță contabilă, acte financiar-contabile, etc, documente care să ateste reducerea activității – închiderea unui punct de lucru- etc.)
 • Acestea nu se depun pentru obținerea Certificatului, însă în cadrul unui control, organele abilitate sunt îndreptățite să le solicite.

Procedura emiterii Certificatelor de situație de urgență.

 • Cererea se depune exlusiv în format electronic prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/ iar certificatele se eliberează automat, tot electronic.
  • Potrivit  Ordinului nr. 822/2020, în termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 822/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri avea îndatorirea de a asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a acestui act normativ.
  • La acest moment, platforma electronică pentru eliberarea certificatului de situație de urgența este activă și funcțională și poate fi accesată la următorul link: http://prevenire.gov.ro.
   • Certificatele sunt valabile fără semnătură și ștampilă.
   • Verificarea veridicității acestora se poate efectua tot pe această platformă, prin realizarea asocierii dintre operatorul economic și seria/numărul certificatului.
   • Toate documentele încărcate în platforma trebuie sa fie in format PDF, semnate electronic, cu certificat digital calificat.
   • Certificatele generate pe baza unor documente semnate cu certificat necalificat ori revocate, vor fi anulate.
   • Tot pe platforma accesibila la adresa: http://prevenire.gov.ro/, regăsiti Declarația pe propria răspundere ce trebuie completată in vederea eliberării CSU.
 • Așadar, documentele indicate in cele precedente, se încarcă în format electronic pe platforma: http://prevenire.gov.ro/, sub semnătură electronică a reprezentantului legal sau a unui împuternicit.
 • Certificatele se eliberează electronic, doar pe perioadă stării de urgență și sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea se va efectua pe platformă, în sensul celor precedente.

Procedura privind eliberarea Certificatul de situație de urgență, de către Ministerului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri are aplicabilitate și proceduce efecte pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020.

Mai arătăm că operatorii economici trebuie să manifeste diligență cu privire la corectitudinea datelor cuprinse în cerere și în declarația pe propria răspundere. Astfel cum am precizat, acuratețea datelor declarate nu este verificată la momentul încărcării documentelor pe platformă, ci acestea vor putea fi verificate ulterior, conform art. 11 din Ordin, potrivit cu care (1) În cadrul acțiunilor de inspecție şi control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți. (2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.


[1] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 02 aprilie 2020.