RAPORTURILE CONTRACTUALE ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENȚĂ. FORȚA MAJORĂ. IMPREVIZIUNEA