Concurs PERPETUUM LEGIS 2023

RUSU, DUMITRAȘCU – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI, din Brașov, organizează prima ediție a evenimentului „PERPETUUM LEGIS”, sub forma unui concurs de procese simulate și pledoarie, în materia dreptului civil, având ca sursă de inspirație povești din folclorul național.

Evenimentul este susținut de INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR (I.N.P.P.A.), CENTRUL TERITORIAL (C.T.) BRAȘOV, în colaborare cu FACULTATEA DE DREPT a UNIVERSITĂȚII ”TRANSILVANIA” din BRAȘOV.

Regulamentul concursului poate fi descărcat aici: Regulament PERPETUUM LEGIS – SPETE DIN POVESTE

Sunt înscrise în concursul „PERPETUUM LEGIS SPEŢE din … POVEŞTI” (ediţia I) următoarele echipe:

1. ”ECHIPA COPROPRIETARELOR” formată din avocații
a. IURESCU DIANA,
b. RADU MIHAELA – ALEXANDRA,
c. IONIŢĂ LIVIANA – ANDREEA .

a propus următoarele spețe din poveste, inspirate din basmele Harap Alb
și Fata Babei și Fata Moșneagului.


2. ”PERICULUM ORTUM” formată din avocații
a. PUCHIU GEORGE-SORIN,
b. STAIER SERGIU-MATEI,
c. VĂTAVU VICTOR .

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Fata Babei și Fata Moșneagului

3. „E. NEGRUZZI” formată din avocații
a. AVRAM DIANA- ALEXANDRA ,
b. ARONEASA PAUL ANDREI ,
c. GÎLCĂ CLAUDIU IONEL ,
d. KAPAS-VIDAN RAUL.

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Fata Babei și Fata Moșneagului

4. „VERITAS SIMPLEX ORATIO”” formată din avocații
a. ZĂRNESCU ADNANA NICOLETA,
b. SUCIU MIHAI MARC,
c. SAVA RAZVAN.

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Harap Alb

5. „UBI SOCIETAS IBI IUS” formată din avocații
a. GURAN MIRCEA,
b. OLTEANU ANDRA,
c. ȚERMURE BOGDAN FLAVIUS

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Fata Babei și Fata Moșneagului

În urma evaluărilor spețelor din poveste comunicate de echipele participante la concurs, de către fiecare dintre membrii juriului, și făcând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre mebrii juriului, vă comunicăm punctajele lucrarile din etapa scrisă a concursului

 UBI SOCIETAS IBI IUSFata babei și fata moșneagului54,6
PERICULUM ORTUMFata babei și fata moșneagului49
E. NEGRUZZIFata babei și fata moșneagului50
ECHIPA COPROPRIETARELORFata babei și fata moșneagului și Harap- Alb43
VERITAS SIMPLEX ORATIOHarap- Alb41

Vă reamintm că la acordarea punctajelor au fost avute în vedere următoarele criterii: (i) Originalitatea și complexitatea spețelor de poveste, constând în prezentarea unor stari de fapt și raporturi juridice acurate și precise, cu identificarea parților (plecand de la personajele originale sau nou introduse) și a aspectelor de drept ce pot izvorî din acestea – 0-10 puncte; (ii)Respectarea criteriilor de formatare – 0-10 puncte; (iii)Claritatea limbajului, Corectitudinea gramaticală – 0-10 puncte; (iv) Identificarea și exprimarea clară a tezei și a argumentelor; Legătura cu subiectul problemelor și cerințelor concursului -0-10 puncte; (v) Originalitatea ideilor și argumentelor – 0-10 puncte; (vi) Indicarea surselor bibliografice – 0-10 puncte

Avand în vedere rezultatele că punctajul obținut în cadrul etapei scrise reprezintă criteriul de selecție al participanților pentru etapa orală, s-au calificat in faza orală cele mai bine clasate 4 echipe în urma parcurgerii etapei scrise, respectiv

1. „UBI SOCIETAS IBI IUS” formată din avocații
a. GURAN MIRCEA,
b. OLTEANU ANDRA,
c. ȚERMURE BOGDAN FLAVIUS

2. ”PERICULUM ORTUM” formată din avocații
a. PUCHIU GEORGE-SORIN,
b. STAIER SERGIU-MATEI,
c. VĂTAVU VICTOR .

3. „E. NEGRUZZI” formată din avocații
a. AVRAM DIANA- ALEXANDRA ,
b. ARONEASA PAUL ANDREI ,
c. GÎLCĂ CLAUDIU IONEL ,
d. KAPAS-VIDAN RAUL.

4. ”ECHIPA COPROPRIETARELOR” formată din avocații
a. IURESCU DIANA,
b. RADU MIHAELA – ALEXANDRA,
c. IONIŢĂ LIVIANA – ANDREEA .

Juriul invită membrii echipei „VERITAS SIMPLEX ORATIO” respectiv pe avocații ZĂRNESCU ADNANA NICOLETA, SUCIU MIHAI MARC, SAVA RAZVAN să se alăture uneia dintre celelalte echipele și să participe în continuare la concurs, în faza orală, din această nouă poziție.

Continuând calendarul concursului vă comunică problemele de drept și cerințele care urmează a fi rezolvate in spețele din poveste, selectate.

Vă propunem spre rezolvare probleme de drept și cerințele concepute în legătură sau decurgînd din spețele din povestea ”Fata Babei și Fata Moșneagului”, propuse de cele patru echipe selectate

Sunt propuse de juriu următoarele problemele de drept și cerințele cuprinse în SPEȚA 1, SPEȚA 2, SPEȚA 3 și SPEȚA 4.

Vă invităm ca orice întrebare ce doriți să o formulați, sau orice chestiune ce doriți să o lămuriți relativ la problemele de drept și cerințele acestei faze a concursului, să vă adresați juriului, în scris, prin corepondență email, la adresa comunicată în regulamentul concursului.

Vă reamintim că termenul limită până la care se vor formula și trimite lucrările scrise la problemele de drept și cerințe este 31.05.2023.

Totodată, pentru a dinamiza această etapă juriul propune reconfigurarea echipelor, prin redistribuirea membrilor echipei „VERITAS SIMPLEX ORATIO” astfel: d-na av. ZĂRNESCU ADNANA NICOLETA la echipa ”PERICULUM ORTUM”, d-l av SUCIU MIHAI MARC, la echipa ”UBI SOCIETAS IBI IUS”, d-l av. SAVA RAZVAN la ”ECHIPA COPROPRIETARELOR”.

În urma acestei noi geometrii a echipelor, rezultă un numar de 4 echipe, fiecare cu câte 4 avocați membri.

Sperăm ca propunerea și invitația juriului de a continua în această formulă va fi acceptată de toți participanții.

Având în vedere faptul că perioada 01.06.2023-05.06.2023 este aferentă mini-vacanței de ”Rusalii și 1 Iunie”, văzând și solicitările adresate de către, membrii echipelor, ținând cont și de volumul problemelor de drept și a cerințelor ce trebuie soluționate în această fază a concursului, juriul a fost de acord să modifice parțial calendarul activităților, după cum urmează:

○ Termenul limită până la care se vor formula și trimite lucrările scrise la problemele de drept și cerințe: 09.06.2023 (în loc de 31.05.2023)

○ Data la care se anunță participanții selectați pentru prezentarea orală și
judecata spețelor prin prisma problemelor de drept și a cerințelor:
15.06. 2023 (în loc de 06.062023)

Am recepționat, de la toate echipele, în termenul (re)stabilit, lucrările scrise la problemele de drept și cerințe.

Potrivit regulamentului concursului, le publicăm după cum urmează:

1. UBI SOCIETAS IBI IUS

2. PERICULUM ORTUM

3. E. NEGRUZZI

4. ”ECHIPA COPROPRIETARELOR”

În urma evaluărilor de către juriul concursului, a lucrărilor scrise la problemele de drept și cerințele formulate pentru rezolvarea ”spețelor din povești” comunicate de echipele calificate în această fază, și făcând aplicarea criteriilor de evaluare menționate în regulamentul concursului, vă comunicăm clasamentul ultimei faze a concursului :

1.UBI SOCIETAS IBI IUS
2.PERICULUM ORTUM
3.ECHIPA COPROPRIETARELOR
4.E. NEGRUZZI

În atare situație, sâmbătă, 24 iunie 2023, se va desfășura faza orală, a concursului în cadrul căreia, vor avea lor următoarele confruntări:

FINALA MARE (locurile 1 și 2) :  UBI SOCIETAS IBI IUS v.s PERICULUM ORTUM

FINALA MICĂ (locurile 3 și 4 ) : ECHIPA COPROPRIETARELOR v.s E. NEGRUZZI

F E  L I C I T Ă R I  tuturor echipelor și tuturor avocaților !!!

Până cel târziu marți, 20.06.2023 vom comunica formatul concret în care se vor desfășura finalele, și elementele concrete ce vor fi dezbătute în cadrul celor două dueluri juridice

Faza orală, finală a concursului PEPETUUM LEGIS se va desfășura Sâmbătă, 24 iunie 2023, începând cu ora 10.00, în Aula Emil Poenaru a Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania Brașov (corpul T)

Cele două finale se vor desfășura după formatul unor dezbateri contradictorii (orale) dintre cele două echipe competitoare ( pentru fiecare dintre cele două finale), în sensul unui ”proces” în care juriul va avea rolul ”completului de judecată”,  una dintre echipe va avea rolul ”avocatului reclamantului”, iar cealaltă a ”avocatului pârâtului”.

Speța din poveste ce va fi dezbătută, este FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI

Calitatea de ”reclamant” sau ”pârât” va fi atribuită echipelor prin tragerea la sorți ce va avea loc înainte de începerea ”dezbaterilor.

Fiecare echipă va avea la dispoziție un interval de 10 minute în care să își susțină ”pledoaria/pledoariile”.

Pot fi ”avocați pledanți”, unul sau mai mulți membrii ai echipei.

Există posibilitatea ”cuvântului în replică”, care, dacă va fi acordat nu trebuie să depășească 5 minute pentru fiecare echipă.

Totodată, ”completul de judecată” poate adresa ”părților” combatante întrebări sau poate solicita lămuriri.

Programul etapei FINALE

 1. FINALA MICĂ –  10.30-11.05
  1. Pauză de cafea și socializare – 11.05 – 11.15
 2. FINALA MARE –  11.15 -11.50
  1. Pauză de cafea și socializare – 11.50 – 12.00
 3. ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR – 12.00

Totodată, cu ocazia…următoarelor ocazii;

 • ZIUA AVOCATULUI ROMÂN, ( instituită la 24 iunie al fiecărui  an ca urmare a Hotărârii Congresului Avocaților din 1998),
 • ZIUA IEI ( declarată potrivit Legii 184/2022),
 • NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL (Sărbătoare creștin ortodoxă care este celebrată în fiecare an pe data de 24 iunie),
 • SÂNZIENELE (Sărbătoare populară care are loc în fiecare an pe data de 24 iunie),

după cum doriți să alegeți, toți cursanții I.N.P.P.A – C.T. Brașov (anul I și II), participanți sau neparticipanți la concursul PERPETUUM LEGIS, sunt invitați la ”SEARA FESTIVĂ” ce va avea loc începând cu ora 18.30, la Resturantul Blu Aurum al Hotelului Radisson Brasov (pe terasa de pe acoperișul Hotelului Radisson din Brașov).

Taxă de participare: gratuit (n.b se plătește o taxă de participare de 150 lei exclsuiv pentru însoțitorul avocatului cursant…dacă e cazul)

Dress code obligatoriu: ie și jeans.

Concursul PERPETUUM LEGIS – SPEȚE DIN POVESTE Ediția I și-a ales câștigătorii

Pornind de la basmul lui Ion Crengă FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI, am construit împreună cu participanții o bătălie juridică reală, un verigabil proces civil, a cărui dezbatere ”în fond” a avut loc în cadrul celor două finale ce s-au desfășurat de Ziua Avocatului Român, în 24.06.2023, în Aula Emil Poenaru a Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania Brașov.

La eveniment au participat alături de echipele calificate în finală, de juriu și de cursanții I.N.P.P.A – C.T. Brașov, și invitații acestora, respectiv,

reprezentanții BAROULUI BRAȘOV,

 • dl. Av. Cătălin JOIȚA – Decanul Baroului Brașov, și lector-formator I.N.P.P.A.-C.T. Brașov
 • dna. Av. Cristina GHEORGHE – Consilier al Consiliului Baroului Brașov, și lector-formator I.N.P.P.A.-C.T. Brașov
 • dna. Av. Anca PELI – Consilier al Consiliului Baroului Brașov,
 •  

 ai colectivului de lectori-formatori ai I.N.P.P.A. – C.T. Brașov

 • dna. Lector univ. Dr. Mădălina Georgiana MATEI,
 • dl. Av. Dr. Ioan Constantin GLIGA,
 • dl. Av. Dr. Dan Sergiu OPREA,
 • dl. Av. Rareş Sebastian PUIU-NAN,

precum și colegi avocați din cadrul Baroului Brașov.

Cele patru echipe combatante și-au luat rolurile în serios și s-au prezentat în cel mai profesionist mod în fața juriului, dezbâtând în fapt și în drept SPEȚĂ DIN POVESTE propusă spre soluționare.

Prestațiile oratorice ale echipelor și membrilor acestora s-au ridicat la un nivel profesional specific unor avocați maturi, cu bogate cunoștințe teoretice și practice.

( a se vedea https://share.icloud.com/photos/0464A_koU8Fo4QsQusjcT1oWA) 

Contradictorialitatea profesională dintre combatanți, și replicile adresate au demonstrat că toți cursanții participanți la concurs se ridică la standarde profesionale dintre cele mai bune.

( a se vedea https://share.icloud.com/photos/08ejK6oTFMpSfP8AXy_1ElX4A)

Munca în echipă și spontaneitatea răspunsurilor au fost elementele care au făcut diferența între locurile din clasament , pentru că , în realitate, toate cele 4 echipe au avut prestații foarte bune.

În urma desfășurării fazei orale, de dezbateri a concursului, clasamentul a fost următorul:

LOCUL I Echipa. „UBI SOCIETAS IBI IUS” formată din avocații

 1. OLTEANU ANDRA
 2. ȚERMURE BOGDAN FLAVIUS
 3. GURAN MIRCEA,
 4. SUCIU MIHAI MARC

LOCUL II Echipa. ”PERICULUM ORTUM” formată din avocații

 1. ZĂRNESCU ADNANA NICOLETA
 2. PUCHIU GEORGE-SORIN,
 3. STAIER SERGIU-MATEI,
 4. VĂTAVU VICTOR .

LOCUL III  Echipa.”COPROPRIETARELOR” formată din avocații

 1. IURESCU DIANA,
 2. RADU MIHAELA – ALEXANDRA,
 3. IONIŢĂ LIVIANA – ANDREEA .
 4. SAVA RAZVAN

LOCUL IV Echipa. „E. NEGRUZZI” formată din avocații

 1. AVRAM DIANA- ALEXANDRA ,
 2. ARONEASA PAUL ANDREI ,
 3. GÎLCĂ CLAUDIU IONEL ,
 4. KAPAS-VIDAN RAUL.

În urma analizei întegului concurs, atât în faza scrisă cât și cea orală, juriul a dorit să acorde și mențiuni speciale, deopotrivă colective (echipelor) cât și individuale (avocaților).

La categoria ”COLECTIVE/ECHIPE” au fost acordate următoarele mențiuni speciale:

 • Echipa cea mai curajoasă COPROPRIETARELE”
 • Echipa cu cea mai bună colaborare între colegi –UBI SOCIETAS IBI IUS

 La categoria ”INDIVIDUAL/AVOCAȚI”:

 • Cel mai bun orator GÎLCĂ CLAUDIU IONEL din echipa „E. NEGRUZZI”
 • Cel mai hâtru povestitor dintre avocați VĂTAVU VICTOR din echipa. ”PERICULUM ORTUM”.

             Premiile acordate au fost următoarele

LOCUL I – suma de 1.500 lei acordată de RUSU, DUMITRAȘCU – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI și câte un voucher cadou în valoare de 300 lei, pentru fiecare membru al echipei, acordate de către BAROUL BRAȘOV

LOCUL II – suma de 1.000 lei acordată de RUSU, DUMITRAȘCU – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI și câte un voucher cadou în valoare de 300 lei, pentru fiecare membru al echipei, acordate de către BAROUL BRAȘOV

LOCUL III – suma de 500 lei acordată de RUSU, DUMITRAȘCU – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI și câte un voucher cadou în valoare de 300 lei, pentru fiecare membru al echipei, acordate de către BAROUL BRAȘOV

LOCUL IV –câte un voucher cadou în valoare de 300 lei, pentru fiecare membru al echipei, acordate de către BAROUL BRAȘOV

Participanții au primit diplome precum și o ediție tipărită a basmului, Fata babei și fata moșneagului, care a inspirat această primă ediție.