Concurs PERPETUUM LEGIS

RUSU, DUMITRAȘCU – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI, din Brașov, organizează prima ediție a evenimentului „PERPETUUM LEGIS”, sub forma unui concurs de procese simulate și pledoarie, în materia dreptului civil, având ca sursă de inspirație povești din folclorul național.

Evenimentul este susținut de INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR (I.N.P.P.A.), CENTRUL TERITORIAL (C.T.) BRAȘOV, în colaborare cu FACULTATEA DE DREPT a UNIVERSITĂȚII ”TRANSILVANIA” din BRAȘOV.

Regulamentul concursului poate fi descărcat aici: Regulament PERPETUUM LEGIS – SPETE DIN POVESTE

Sunt înscrise în concursul „PERPETUUM LEGIS SPEŢE din … POVEŞTI” (ediţia I) următoarele echipe:

1. ”ECHIPA COPROPRIETARELOR” formată din avocații
a. IURESCU DIANA,
b. RADU MIHAELA – ALEXANDRA,
c. IONIŢĂ LIVIANA – ANDREEA .

a propus următoarele spețe din poveste, inspirate din basmele Harap Alb
și Fata Babei și Fata Moșneagului.


2. ”PERICULUM ORTUM” formată din avocații
a. PUCHIU GEORGE-SORIN,
b. STAIER SERGIU-MATEI,
c. VĂTAVU VICTOR .

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Fata Babei și Fata Moșneagului

3. „E. NEGRUZZI” formată din avocații
a. AVRAM DIANA- ALEXANDRA ,
b. ARONEASA PAUL ANDREI ,
c. GÎLCĂ CLAUDIU IONEL ,
d. KAPAS-VIDAN RAUL.

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Fata Babei și Fata Moșneagului

4. „VERITAS SIMPLEX ORATIO”” formată din avocații
a. ZĂRNESCU ADNANA NICOLETA,
b. SUCIU MIHAI MARC,
c. SAVA RAZVAN.

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Harap Alb

5. „UBI SOCIETAS IBI IUS” formată din avocații
a. GURAN MIRCEA,
b. OLTEANU ANDRA,
c. ȚERMURE BOGDAN FLAVIUS

a propus următoarea speță din poveste, inspirată din basmul Fata Babei și Fata Moșneagului

În urma evaluărilor spețelor din poveste comunicate de echipele participante la concurs, de către fiecare dintre membrii juriului, și făcând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre mebrii juriului, vă comunicăm punctajele lucrarile din etapa scrisă a concursului

 UBI SOCIETAS IBI IUSFata babei și fata moșneagului54,6
PERICULUM ORTUMFata babei și fata moșneagului49
E. NEGRUZZIFata babei și fata moșneagului50
ECHIPA COPROPRIETARELORFata babei și fata moșneagului și Harap- Alb43
VERITAS SIMPLEX ORATIOHarap- Alb41

Vă reamintm că la acordarea punctajelor au fost avute în vedere următoarele criterii: (i) Originalitatea și complexitatea spețelor de poveste, constând în prezentarea unor stari de fapt și raporturi juridice acurate și precise, cu identificarea parților (plecand de la personajele originale sau nou introduse) și a aspectelor de drept ce pot izvorî din acestea – 0-10 puncte; (ii)Respectarea criteriilor de formatare – 0-10 puncte; (iii)Claritatea limbajului, Corectitudinea gramaticală – 0-10 puncte; (iv) Identificarea și exprimarea clară a tezei și a argumentelor; Legătura cu subiectul problemelor și cerințelor concursului -0-10 puncte; (v) Originalitatea ideilor și argumentelor – 0-10 puncte; (vi) Indicarea surselor bibliografice – 0-10 puncte

Avand în vedere rezultatele că punctajul obținut în cadrul etapei scrise reprezintă criteriul de selecție al participanților pentru etapa orală, s-au calificat in faza orală cele mai bine clasate 4 echipe în urma parcurgerii etapei scrise, respectiv

1. „UBI SOCIETAS IBI IUS” formată din avocații
a. GURAN MIRCEA,
b. OLTEANU ANDRA,
c. ȚERMURE BOGDAN FLAVIUS

2. ”PERICULUM ORTUM” formată din avocații
a. PUCHIU GEORGE-SORIN,
b. STAIER SERGIU-MATEI,
c. VĂTAVU VICTOR .

3. „E. NEGRUZZI” formată din avocații
a. AVRAM DIANA- ALEXANDRA ,
b. ARONEASA PAUL ANDREI ,
c. GÎLCĂ CLAUDIU IONEL ,
d. KAPAS-VIDAN RAUL.

4. ”ECHIPA COPROPRIETARELOR” formată din avocații
a. IURESCU DIANA,
b. RADU MIHAELA – ALEXANDRA,
c. IONIŢĂ LIVIANA – ANDREEA .

Juriul invită membrii echipei „VERITAS SIMPLEX ORATIO” respectiv pe avocații ZĂRNESCU ADNANA NICOLETA, SUCIU MIHAI MARC, SAVA RAZVAN să se alăture uneia dintre celelalte echipele și să participe în continuare la concurs, în faza orală, din această nouă poziție.

Continuând calendarul concursului vă comunică problemele de drept și cerințele care urmează a fi rezolvate in spețele din poveste, selectate.

Vă propunem spre rezolvare probleme de drept și cerințele concepute în legătură sau decurgînd din spețele din povestea ”Fata Babei și Fata Moșneagului”, propuse de cele patru echipe selectate

Sunt propuse de juriu următoarele problemele de drept și cerințele cuprinse în SPEȚA 1, SPEȚA 2, SPEȚA 3 și SPEȚA 4.

Vă invităm ca orice întrebare ce doriți să o formulați, sau orice chestiune ce doriți să o lămuriți relativ la problemele de drept și cerințele acestei faze a concursului, să vă adresați juriului, în scris, prin corepondență email, la adresa comunicată în regulamentul concursului.

Vă reamintim că termenul limită până la care se vor formula și trimite lucrările scrise la problemele de drept și cerințe este 31.05.2023.

Totodată, pentru a dinamiza această etapă juriul propune reconfigurarea echipelor, prin redistribuirea membrilor echipei „VERITAS SIMPLEX ORATIO” astfel: d-na av. ZĂRNESCU ADNANA NICOLETA la echipa ”PERICULUM ORTUM”, d-l av SUCIU MIHAI MARC, la echipa ”UBI SOCIETAS IBI IUS”, d-l av. SAVA RAZVAN la ”ECHIPA COPROPRIETARELOR”.

În urma acestei noi geometrii a echipelor, rezultă un numar de 4 echipe, fiecare cu câte 4 avocați membri.

Sperăm ca propunerea și invitația juriului de a continua în această formulă va fi acceptată de toți participanții.

Având în vedere faptul că perioada 01.06.2023-05.06.2023 este aferentă mini-vacanței de ”Rusalii și 1 Iunie”, văzând și solicitările adresate de către, membrii echipelor, ținând cont și de volumul problemelor de drept și a cerințelor ce trebuie soluționate în această fază a concursului, juriul a fost de acord să modifice parțial calendarul activităților, după cum urmează:

○ Termenul limită până la care se vor formula și trimite lucrările scrise la problemele de drept și cerințe: 09.06.2023 (în loc de 31.05.2023)

○ Data la care se anunță participanții selectați pentru prezentarea orală și
judecata spețelor prin prisma problemelor de drept și a cerințelor:
15.06. 2023 (în loc de 06.062023)

Celelalte date ale calendarului concursului, precum și condițiile de esfășurare ale acestuia rămân neschimbate